Jaarcongres

Aanmelden

Algemene Voorwaarden

V&VN Longverpleegkundig Jaarcongres 5 oktover 2021

• Uitsluitend volledig en juist ingevulde aanmeldingen worden in behandeling genomen.
• Aanmelden kan uitsluitend online.
• Het ledentarief is van toepassing op die personen die vanaf 1 juli 2021 (of eerder) lid zijn van 
  V&VN longverpleegkundigen.
• U bent gehouden aan het vermelden van juiste email adressen.
• Direct na aanmelding ontvangt u per email een bevestiging van uw aanmelding en als bijlage uw factuur.
• Aanmelden voor onderdelen van de ledendag is niet mogelijk.
• Laatste informatie en een routebeschrijving ontvangt u per email circa een week voor aanvang van het jaarcongres, mits uw
  betaling door de organisatie is ontvangen.
• Uw registratie is bindend. Annulering en restitutie van het inschrijfgeld is tot 17 september 2021 mogelijk. Na 17 september
  zijn annuleringen, restituties en mutaties niet meer mogelijk.
• Annuleringen en mutaties kunnen uitsluitend schriftelijk of per email geschieden.
• Niet verschijnen op het jaarcongres ontslaat u niet van uw betalingsverplichting.
• Inschrijven is mogelijk tot 2 dagen voor het jaarcongres, mits per omgaande ook betaald wordt.

BETALINGEN:
• Direct na aanmelding ontvangt u per email een bevestiging van uw aanmelding en als bijlage uw factuur.
• Betaling van de factuur is de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Ook wanneer het factuuradres de ‘werkgever’ is, blijft de
  verantwoordelijkheid voor op tijd betalen bij de deelnemer.
• Betaling van deelnamegeld dient minimaal 7 dagen voor aanvang van de ledendag ontvangen zijn door de organisatie
• Bij het betalen van de factuur altijd het factuurnummer vermelden.
• Voor wijzigingen in de tenaamstelling of anderszins op de factuur worden administratiekosten (€ 15,-) in rekening gebracht.